Tips till alla utvecklare

Om du någonsin skriver kod mot en databashanterare som följer relationsmodellen (Oracle, MS SQL Server, Sybase, DB2, Sqllite, Mysql, MariaDB, PostgreSQL) så läs första kapitlet i Tom Kytes ”Expert Oracle Database Architecture”.  ISBN: 9781430229469. Kapitlet är namnsatt ”Developing Successful Oracle Applications”, men låt inte det hindra dig även om du aldrig utvecklar mot Oracle. Tom belyser många myter om databaser på ett fascinerande och lärorikt sätt.