Group_concat – listagg för Mysql

MySQL Group Concatenation – The hidden function.

 
En liten testtabell

create table a(l number);

Och lite data kan vi behöva

insert into a(l) values(8),(9),(1), (10), (2);

Och så testar vi lite.

select group_concat(l) as lista from a;;
+------------+
| lista      |
+------------+
| 8,9,1,10,2 |

Det motsvarar alltså ungefär Oracles LISTAGG funktion.