Hör, hör (Att programmera i par är förmodligen inget för den duktige utvecklaren)

Pair Programming (give it a rest) | Peniwize’s Weblog.

De flesta som jobbar med utveckling är förmodligen introverter. Att tvinga introverten att jobba tillsammans med någon är ett bra sätt att bränna ut introverten. Förmodligen kommer den introverte utvecklaren att byta jobb innan du hunnit ropa ”Hello world!” om du tvingar henne att programmera i par.

Parprogrammering är som jag ser det ett amerikanskt påfund påkommet av extroverta chefer som ser med misstänksamhet på utvecklarna introverthet.

Men något som är utvecklande för den nye utvecklaren lika mycket som för den gamla räven är ett mentorsförhållande. Att lära ut något är bästa sättet att lära sig något nytt. Om man lär ut något man är expert på kommer man åtminstone att tvingas reflektera över varför man gör saker på ett visst sätt.