Lite om schemalösa databaser

Mixing databases usually not optimal | Open Query blog.

Rubriken är lite missvisande tycker jag, men artikeln är intressant nog att länka till här. Och jag kommer att återkomma i ämnet hoppas jag.

En schemalös databas behöver ändå någon form av schema även om det ligger i applikationen. Hm är det inte lika bra att försöka ha schemat i databasen och låta applikationen hantera det den ska vara bra på? Frågan är ärlig och svaret är jag vet inte… Detta kräver reflektion och kontemplation, jag kan tänka mig att svara som Tom Kyte ”Det beror på”