Reflektion

Vad har jag lärt mig / blivit bättre på / gjort det senaste året?

 • Ett nytt verktyg Flyway för databasdeploy
 • Att kommunicera både muntligt och skriftligt på både svenska och framförallt engelska
 • Sätta upp mysql med replikering i samma maskin, på kuppen lärde jag mig att sätta upp två mysql-servrar i samma maskin.
 • Arbeta i grupp
 • Smakat lite på Kanban
 • Skrivit ett superhäftigt deploy-verktyg för att installera körbar kod i Oracle. Verktyget är skrivet i en kombination av Perl och PL/SQL. De viktigaste lärdomarna härifrån är hantering av beroenden i Oracle och bättre felhantering i Perl
 • Skrivit ett program för att skapa baselines över ett schemas alla tabeller (inkl index, constraints, kommentarer) och sekvenser allt i PL/SQL. Lärdomar: hantera en collection som en tabell, lite mer om beroenden i Oracle. Den häftigaste koden i programmet: parsning av en tabell definition framtagen med dbms_metadata. Orsaken till att jag gjorde detta är att jag var tvungen att kunna skriva ut en definition på ett normaliserat/standardiserat sätt oberoende av instans.
 • Skrivit ett program för att skapa om ett schema i Oracle. Det samlar information om grants, droppar schemat och skapar ett nytt tomt schema med samma namn, lösenord och rättigheter.
 • Massor om Oracles klusterhantering, ASM.
 • Förstått en hel del om vad det som kallas devops innebär.
 • Subversion
 • Redigering av wikisidor
 • Blivit en bättre Mysql-DBA.

Det finns massor att bli bättre på. Några viktiga puckar är:

 • Kommunikation
 • Oracle RAC, Exadata, ODI, ETL. RMAN
 • Mysql replikering
 • Perl test och objektorientering