Kategoriarkiv: Uncategorized

Någon som känner igen sig?

A wife asks her husband, a software engineer…
”Could you please go shopping for me and buy one carton of milk, and if they have eggs, get 6!” A short time later the husband comes back with 6 cartons of milk. The wife asks him, ”Why the hell did you buy 6 cartons of milk?” He replied, ”They had eggs.”

Reflektion

Vad har jag lärt mig / blivit bättre på / gjort det senaste året?

 • Ett nytt verktyg Flyway för databasdeploy
 • Att kommunicera både muntligt och skriftligt på både svenska och framförallt engelska
 • Sätta upp mysql med replikering i samma maskin, på kuppen lärde jag mig att sätta upp två mysql-servrar i samma maskin.
 • Arbeta i grupp
 • Smakat lite på Kanban
 • Skrivit ett superhäftigt deploy-verktyg för att installera körbar kod i Oracle. Verktyget är skrivet i en kombination av Perl och PL/SQL. De viktigaste lärdomarna härifrån är hantering av beroenden i Oracle och bättre felhantering i Perl
 • Skrivit ett program för att skapa baselines över ett schemas alla tabeller (inkl index, constraints, kommentarer) och sekvenser allt i PL/SQL. Lärdomar: hantera en collection som en tabell, lite mer om beroenden i Oracle. Den häftigaste koden i programmet: parsning av en tabell definition framtagen med dbms_metadata. Orsaken till att jag gjorde detta är att jag var tvungen att kunna skriva ut en definition på ett normaliserat/standardiserat sätt oberoende av instans.
 • Skrivit ett program för att skapa om ett schema i Oracle. Det samlar information om grants, droppar schemat och skapar ett nytt tomt schema med samma namn, lösenord och rättigheter.
 • Massor om Oracles klusterhantering, ASM.
 • Förstått en hel del om vad det som kallas devops innebär.
 • Subversion
 • Redigering av wikisidor
 • Blivit en bättre Mysql-DBA.

Det finns massor att bli bättre på. Några viktiga puckar är:

 • Kommunikation
 • Oracle RAC, Exadata, ODI, ETL. RMAN
 • Mysql replikering
 • Perl test och objektorientering

Dags för ett nytt programmeringsspråk?

Tänker lägga några timmar på att skriva några enkla program i go Documentation – The Go Programming Language. Det känns som om det är dags för något nytt hobbyprojekt att suga tag i.  Det borde gå att få en känsla för språket om man lägger 6-7 kvällar på det. En enkel plan blir

 1. Impl en enkel ls
 2. Databasanrop, koppling till sql, dokumentdatabaser
 3. Lite beräkningar och stränghantering
 4. Moduler, större program